Обявени места за специализанти 22.02.2018 г.

  13:39, 22 Feb 18
Обявени места за специализанти 22.02.2018 г.

О Б Я В А

Във връзка с необходимостта от лекари с клинична специалност и съгласно изискванията на Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и протокол от заседание на Медицински съвет в МБАЛ „Христо Ботев” АД – гр. Враца, са обявени следните места за специализанти:

  • в отделение по анестезиология и интензивно лечение – 1 място;
  • в отделение по нефрология с дейност диализно лечение – 1 място;
  • в отделение по хирургия – 1 място;
  • в отделение по акушерство и гинекология – 1 място.

 Дата на обявата: 22.02.2018г.

Срок за кандидатстване: от 23.02.2018г. до 28.02.2018г.

Лице за контакт: Ива Йорданова – експерт, управление на човешките ресурси

GSM: 0884 943 251