15.06.2024 г.

Структура


Ръководство

Д-р Кети Ценова

Изпълнителен директор
Таня Пешковска

Директор "Финансово- икономически дейности"
Даниела Генова

Главна медицинска сестра

Персонал

Отдел Административни дейности и информационни системи
Направление "Техническо обслужване и статистика"

Медицинска сестра-координатор и началник отдел: Нели Тодорова

Оператор база данни: Силва Илиева

Акушерка-медицински споциалист: Лора Петкова

Оператор база данни: Пламена Иванова

Оператор база данни: Дамян Дамянов

Оператор база данни: Ирен Миланова


тел. 0885 500 475

Управление

Технически сътрудник: Милена Маркова

Звено вътрешен одит

Финансов контрольор: Хрисимира Велчева

Финансово-счетоводен отдел
Направление "Счетоводство и каса"

Главен счетоводител и началник отдел: Геновева Маринова

Зам. гл. счетоводител: Маргарита Лилова

Счетоводител: Иванина Данова

Оперативен счетоводител: Миглена Иванчева

Счетоводител: Галя Данчева

Касиер в счетоводство: Илияна Михайлова


тел. 0888 810 724, 0885 961 617, 0879 962 810
Каса телефон: 0885 500 472

Отдел Административни дейности и информационни системи
Направление "Стопански и автотранспорт"

Организатор стопански дейности и началник направление: Николай Борисов

Диспечер транспортни средства и домакин-снабдител: Севдалина Митева

Шофьори на линейка: Светослав Фишовски, Валери Софрониев, Калин Марков, Тошко Христов, Павлин Ангелов, Мирослав Алексиев, Лори Деков

Електромонтьор: Валентин Ценов

Работници кислородна станция: Милен Николов, Емануил Манчев, Мирослав Асенов, Дилян Георгиев


Диспечер – транспортна служба: тел. 0885 150 017 На този номер и за транспорт от района на област Враца до МБАЛ след консултация с личния лекар

Финансово-счетоводен отдел
Направление "Човешки ресурси"

Експерт, управление на ЧР: Ива Митева - Йорданова

Експерт, труд и работна заплата Десислава Здравкова

Експерт, организация на труда: Цветелина Панчева


тел. 0888 248 649

Финансово-счетоводен отдел
Направление "Деловодство"

Деловодител и счетоводител финансов контрол: Мариана Симеонова

Санитар: Мариянка Славчева


тел. 0884 571 906