Място за специализант в отделение по Кардиология 27.02.2018г.

  13:40, 27 Feb 18
Място за специализант в отделение по Кардиология 27.02.2018г.

О Б Я В А

Във връзка с необходимостта от лекари с клинична специалност и съгласно изискванията на Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и протокол от заседание на Медицински съвет в МБАЛ „Христо Ботев” АД – гр. Враца, бяха обявени следните места за специализанти:

  • в отделение по кардиология  – 1 място.

Дата на обявата: 27.02.2018г.

Срок за кандидатстване: от 27.02.2018г. до 28.02.2018г.

Лице за контакт: Ива Йорданова – експерт, управление на човешките ресурси

GSM: 0884 943 251