Запис на проведената на 13.07.2022 от 14ч среща (Гама Консулт - Лечебни заведения за болнична помощ)

  06:35, 15 Jul 22
Запис на проведената на 13.07.2022 от 14ч среща (Гама Консулт - Лечебни заведения за болнична помощ)

Изпращаме запис на проведената вчера (13.07.2022 от 14:00ч (zoom meeting)) среща между екипа на Гама Консулт и представителите на лечебните заведения във връзка с функциите и данните за е-хоспитализация.

 

Част 1 от 4: https://www.dropbox.com/s/zg4yw3ex1h3lc2i/GMT20220713-105703_Recording_as_1920x108001.mp4?dl=0

Част 2 от 4: https://www.dropbox.com/s/5izjkopt8rn2q2z/GMT20220713-105703_Recording_as_1920x108002.mp4?dl=0

Част 3 от 4: https://www.dropbox.com/s/y2k1zy7ishw9yzf/GMT20220713-105703_Recording_as_1920x108003.mp4?dl=0

Част 4 от 4: https://www.dropbox.com/s/nt96qsgyw4cvk4t/GMT20220713-105703_Recording_as_1920x108004.mp4?dl=0

Указания за работа с Е-направления ЛИНК

Указания за работа за настаняване по легла ЛИНК