Запис на проведената на 27.07.2022г. онлайн среща

  14:14, 27 Jul 22
Запис на проведената на 27.07.2022г. онлайн среща

Запис на проведената на 27.07.2022г. онлайн среща

част1 https://www.youtube.com/watch?v=3FaARj3wxHE

част2 https://www.youtube.com/watch?v=sR8AslVXqnM