22.07.2024 г.

Министерство на здравеопазването обявява конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Христо Ботев“ АД, гр. Враца

  08:43, 11 Sep 23
 Министерство на здравеопазването обявява конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Христо Ботев“ АД, гр. Враца

 

Министерство на здравеопазването обявява конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Христо Ботев“ АД, гр. Враца. За повече информация и подаване на кандидатури, моля посетете следния адрес:

https://www.mh.government.bg/bg/karieri/konkiirs-za-izbor-na-chlenove-na-organi-5-9/