22.07.2024 г.

Аптека

Болничната аптека, като част от болничния комплекс, съществува от 1897 год., когато в болницата постъпва аптекарят Р. Воденичаров. През 1957 г. работещият в аптеката Марко Маждраков е отличен със званието „Рационализатор” за направено предложение за нов начин за производство на спирт.

Управители на болнична аптека през годините са били: Мариана Петрушкова, Ружка Георгиева, Лиляна Василева.


Телефони:

0885 397 426;

0884 517 806

Управител:

Румянка Иванова

магистър фармацевт