15.06.2024 г.

Отделение по Кардиология и Инвазивна Кардиология

Отделение по кардиология и инвазивна кардиология

      Кардиологично отделение към МБАЛ „Христо Ботев” Враца е разкрито на 31.05.1986r. След извършен основен ремонт, прелокация и преструктуриране, понастояшем отделението разполага с 45 легла и отлични битови условия. В отделението работят 11 лекари и 15 медицински сестри, осъществяващи непрекъснато 24 часово лечение и наблюдение. 4 лекари със специалност Кардиология и Вътрешни болести и 6 специализанти по кардиология. Разполагаме е висококвалифицирани млади и амбициозни специалисти, прилагащи най-съвременните методи на диагностика и лечение. В три последователни акредитации кардиологично отделение получава най-висока оценка - отлична 5 звезди. За 2018г Кардиологично отделение е единственото, получило висока оценка от пациентите в Националната класация Най-добрите болници.

     Отделението разполага със съвременна апаратура за неинвазивна диагностика на сърдечно-съдовите заболявания - Ехокардиография, Холтер ЕКГ и стрес – тест. От 04.05.2020г със съдействието на УМБАЛ „Света Екатерина” е разкрита и структура по ннвазивна кардиология - извършва се инвазивна диагностика на сърдечно-съдовите заболявания и интервенционално лечение при планови пациенти и денонощно в условия на спешност при остър миокарден инфаркт и други остри и хронични форми на исхемична болест на сърцето. Провежда се най- съвременно лечение на остра и хронична изострена сърдечна недостатъчност, ритъмни и преводни нарушения, включително временна и постоянна електрокардиостимулация, болести на миокарда и перикарда, инфекциозен ендокардит. В отделението работят 5 висококвалифицирани специалисти по инвазивна кардиология:

 

Д-р Борислав Ацев

Доц, Д-р Симеон Димитров

Д-р Бойко Кузманов

Д-р Жерар Шабани

Д-р Красимир Алексиев

 

      Работим в тясно сътрудничество по договор за съвместна дейност с УМБАЛ „Света Екатерина”, където пациентите, които се нуждаят, получават най- висококвалифицирана кардиохирургична помощ.

     „Кардиологично отделение и инвазивна кардиология” работи по сключен договор с НЗОК, безплатно за здравноосигурени пациенти.

Персонал:

 

            Д-р Ирена Мраморенска-Ралчовска - Вътрешни болести и кардиология

Д-р Даниел Попов - Вътрешни болести и кардиология

Д-р Калин Стоянов - Вътрешни болести и кардиология

Д-р Крум Крумов - Вътрешни болести

Д-р Илинка Стамеиовска- специализант по кардиология

Д-р Джунейт Сали - специализант по кардиология

Д-р Роберто Ралковски - специализант по кардиология

Д-р Паолина Антонова- специализант по кардиология

Д-р Михаела Рашева - специализант по кардиология

Д-р Марин Градинарски

 

Тел.: 0886404172

 

 

Началник отделение:

Д-р Ирена Мраморенска - Ралчовска

Специалист кардиология и вътрешни болести
Старша сестра:

Даринка Върбанова