22.07.2024 г.

Микробиологична лаборатория

Микробиологична лаборатория е разкрита в МБАЛ "Хр. Ботев" - АД гр. Враца през месец април 1998 год. като сектор на "Клинична лаборатория".

От 01.07.1999 год. се оформя като самостоятелна лаборатория.

Разполага с Бактериологична лаборатория за подготовка на хранителни среди, Бактериологична лаборатория за посявка на биологични материали, Бактериологична лаборатория за идентификация на микробните причинители, Серологична лаборатория.

Лабораторията е включена в Национална система на външен лабораторен контрол на микробиологичните лаборатории.


Телефони:

0887 006 784;

0879 440 852

Началник отделение:

Д-р Венета Петрова

Старши медицински лаборант:

Нели Витанова