НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ 2021 – 2030 г.

  08:59, 26 May 22
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  ЗА ПОДОБРЯВАНЕ  НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ  2021 – 2030 г.

Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве към МБАЛ "ХРИСТО БОТЕВ" АД гр. Враца

В МБАЛ“Христо Ботев“ АД гр.Враца съществува здравно-консултативен център за майчино и детско здраве. В него се осъществяват здравно-информационни, обучителни, консултативни и медико-социални дейности, психологическа консултация, координиращи и насочващи услуги за млади хора, двойки, бременни, родилки и деца до 18г. Извършват се диагностично – лечебни дейности при бременни и деца с патология, с цел подобряване на интегрираното, съвременно обслужване на тези групи. Здравните услуги се предоставят от квалифицирани медицински специалисти – лекари специалисти по акушерство и гинекология и по неонатология,социален работник, психолог.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  ЗА ПОДОБРЯВАНЕ  НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ  2021 – 2030 г.