22.07.2024 г.

Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве

OTЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2021 и 2022г.

В МБАЛ“Христо Ботев“ АД гр.Враца съществува здравно-консултативен център за майчино и детско здраве. В него се осъществяват здравно-информационни, обучителни, консултативни и медико-социални дейности, психологическа консултация, координиращи и насочващи услуги за млади хора, двойки, бременни, родилки и деца до 18г. Извършват се диагностично – лечебни дейности при бременни и деца с патология, с цел подобряване на интегрираното, съвременно обслужване на тези групи. Здравните услуги се предоставят от квалифицирани медицински специалисти – лекари специалисти по акушерство и гинекология и по неонатология,социален работник, психолог.

Дейността на центъра е насочена към изпълнение на следните задачи:

информационни, логистични и координационни дейности за деца с увреждания и с хронични заболявания, родилки и бременни с патология на бременността в хода на тяхното болнично лечение и/ или амбулаторно проследяване и лечение;
предоставяне на специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти, включително психологическа подкрепа и превенция на изоставяне на деца, на родилки и бременни с патология на бременността, деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, на място в Здравно-консултативния център или в дома по искане на лекар от същото или от друго лечебно заведение;
провеждане на масов универсален неонатален слухов скрининг на новородените с цел ранно откриване и навременна интервенция при увреждане на слуха при новородени.

Услугите се предоставят на място в Здравно-консултативния център и/или в дома на пациента, като е достатъчно да се обадите на посочените телефони, за да може да предвидим съответния специалист, както деня и часа на срещата. Те са напълно безплатни за всички потребители, независимо от техния здравноосигурителен статус и не е необходимо медицинско направление.

Здравно-консултативният център за майчино и детско здраве работи всеки делничен ден от 8.00ч. до 16.00 ч.

Всяка сряда – домашни посещения от 14.00ч. до 16.00ч. след предварително записан час.

Центърът е позициониран в МБАЛ“Христо Ботев“ АД гр.Враца, ет. 2, СМО.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2021 и 2022г.

 

За контакти:

Николай Асенов - психолог

Даниела Борисова - социален работник

Ваня Найденова – координатор, тел.:0899440392;

Йоанна Методиева - Филипова - координатор, тел.:0878913036;