15.06.2024 г.

Отделение по Ортопедия и травматология

Ортопедично – травматологично отделение е основано през 1965г. като сектор към Хирургично отделение с 9 легла и началник сектор д-р Б. Кунов. През 1966г. е обособено като самостоятелно отделение и негов началник става Д-р Михаил Кътев. 

Отделението по Ортопедия и травматология е разположено в основния корпус на болницата и разполага с 18 легла. През 43 годишната история на отделението са направени всички видове травмотологични операции и почти всички видове ортопедични. От 2008г. в отделението се извършват и артроскопски оперативни интервенции. 

Отделението е и единственото специализирано в региона.


Телефони:

0887 923235;

0884 999 530

Началник на отделение:

Д-р Георги Комитски

Призната специалност по "Ортопедия и травматология"
Старша медицинска сестра:

Йорданка Тодорова

магистър УЗГ