15.06.2024 г.

Отделение по Анестезиология и интензивно лечение

Отделението по Анестезиология и интензивно лечение към МБАЛ "Христо Ботев" - гр. Враца е разкрито на 01.01.1974 год. То е правоприемник на анестезиологичен сектор към хирургично отделение. Първи завеждащ отделение е д-р Цветана Георгиева

Отделението разполага с 10 легла за интензивно лечение.

ОАИЛ извършва обезболяването на оперативните интервенции във всички хирургични звена на болницата.

Отделението е база за следдипломна квалификация на лекарите, специализиращи специалността "Анестезиология и интензивно лечение" и на студентите от Медицински Колеж - гр. Враца.


Телефони:

0882 997 148;

0884 999 543;

0886 404 170

Началник отделение:

Д-р Ростислав Стефанов
Старша медицинска сестра:

Цветелина Дамянова

бакалавър