15.06.2024 г.

Отделение по Гастроентерология

Отделението по гастроентерология към МБАЛ "Христо Ботев" гр. Враца е разкрито през 1971 год. Първият завеждащ на отделението е Д-р Младен Младенов.

Отделението е с 15 легла, профилирано по Гастроентерология, хепатология и токсикология. В него се осъществяват абдоминални ехографии, фиброгастроскопии, фиброколоноскопии, ректоромоноскопии, експрес-тестове за токсикохимични анализи и др.


Телефони: 

0884 571 909;

0886 404 184;

0884 999 535

Началник отделение:

Д-р Ангел Бонев

Специалист Вътрешни болести и гастроентерология
Старша мед. сестра:

Йорданка Тодорова