22.07.2024 г.

Отделение по Хирургия с Операционен блок

През 1913 год. е обособено за първи път Хирургично отделение. Хирургично отделение се намира на втория етаж на Стационарния блок в комуникация с Детско хирургично отделение и Отделението по съдова хирургия от едната страна и лаборатория от другата.

В отделението са разкрити 42 легла.

Отделението е база за следдипломна квалификация.

От 2007 г. в Операционния блок се извършват лапароскопски операции. Ремонтиран е основно по програма ФАР през 2008 г.

В Операционен блок се извършват опертативните интервенции на отделения с хирургична насоченост. Блокът разполага с апаратура и извършва високотехнологични мини инвазивни методи на оператично лечение.


Телефони:

0885 500 474;

0884 999 539;

0884 999 538;

0886 404 181 - Медицински секретар Силвия Ванова

Началник отделение:

Д-р Иван Чолашки

Старша медицинска сестра:

Мая Василева

магистър по УЗГ