15.06.2024 г.

Отделение по Клинична патология

Отделение клинична патология е създадено през 1956 г. Преди създаването на отделението патологоанатомична (аутопсионна) дейност е извършвана по съвместителство от д-р Любен Георгиев-специалист хирург

Първи завеждащ на новосъздаденото през 1956 г. отделение е д-р Бъчваров със старша лаборантка Емилия Тодорова. В отделението са работили д-р Тодоров-съдебно-медицинска дейност, д-р Терзийски- онкологична дейност, д-р Чилингирова, д-р Антон Антонов, д-р Савчева, д-р Тошков, д-р Пантеров, д-р Цветанов, д-р Драгойчев, д-р Тошевски и д-р Панева, фелдшер Илия Велев. Като Старши лаборант е работила Димитринка Георгиева.

ОКП е единствено по рода си отделение на територията на Врачанска област, обслужващо целия регион.


Телефони:

0882 284 974;
0885 397 429;
0884 571 920

Началник отделение:

Д-р Драгомир Драгойчев

Медицински лаборант:

Елеонора Бенинска