14.04.2024 г.

Отделение по Кожни и венерически болести

През месец май 2014 г. е открито oтделението за кожни и венерически болести с 15 легла.


Телефони:

0885 500 473;

0879 440 849

Началник отделение:

Д-р Анелия Якимова-Бонева

с признати специалности по Кожни и венерически болести.
Старша сестра:

Диляна Ефремова