15.06.2024 г.

Отделение по Нервни болести

Неврологично отделение е съществувало първоначално в структурата на болницата като Психо-неврологичен диспансера от 1955 г.като самостоятелно. Първият началник отделение е д-р Боров.

Началник отделение: 1955 – 1971 г- д-р Боров; 1971-1988 г. д-р Виктор Костов; от 1988 г. - д-р Димитър Драганов. Старши медицински систри: Мария Недялкова, Анка Панова, Цветана Лалова, Павлинка Кръстева

През 1972 г. е закупен първият енцефалограф и е разкрит специализиран ЕЕГ – кабинет към отделението. През 1984 г. е разкрит и оборудван интензивен сектор с 6 легла. През 2005 г. към отделението са разкрити специализирани кабинети за диагностика – Кабинет по електромиография и кабинет по доплерова сонография.

На 01.05.2007 г. Неврологично отделение е преместено в сградата на болницата на ІІІ етаж. Разполага с 25 болнични легла с новооборудван интензивен сектор, отговарящ на съвременните изисквания за интензивно лечение.


 

Телефони:

0884 999 548;

0886 404 185;

0879 440 835

Началник отделение:

Д-р Вероника Лещарска - Русинова

Старша медицинска сестра

Павлинка Кръстева

бакалавър УЗГ