22.07.2024 г.

Отделение по Образна диагностика

Рентгеново отделение към Врачанската болница е разкрито през 1945 г. със завеждащ д-р Христо Манчев. Отделението е разполагало с два скопични и един графичен пост. През 50-те години (1951-1956 г.) завеждащ е д-р Цанев. В този период в отделението се извършва и повърхностна и дълбока рентгенотерапия. В същия период е извършена и първата томография на бял дроб в провинциална болница под ръководството на д-р Петрунов.

Следващ завеждащ отделение е д-р Маждраков, в който период отделението е преместено в специално построени за него помещения. През 1991г. отделението е оборудвано с първия в Северозападна България компютърен томограф.

Отделението разполага нов спирален компютърен томограф, дигитален рентгенов апарат и съвременна ехографска апаратура. Разполага със най-съвременната апаратура в областта и е единствената отделение по образна диагностика, осъществяваща 24-часово обслужване на пациенти.


Телефони:

0884 999 542;

0879 440 880;

0885 625 798

Началник отделение:

д-р Йордан Шехредски
Старши рентгенов лаборант:

Иванета Воденичарска

Придобита образователна степен - бакалавър