15.06.2024 г.

Отделение по Спешна медицина

Спешно отделение е създадено като стрктура на МБАЛ ”Хр.Ботев”АД гр.Враца от 01.02.2007г. като отделение с легла за диагностично уточняване до 24 часа.Медицинска помощ, която се оказва включва всички медицински дейности, насочени към възстановяване на остро настъпили животозастрашаващи състояния и поддържане жизнените функции на организма.

Отделение по спешна медицина разполага с 9 легла, 2 от които противошокови, разположени в 5 кабинета: детски, хирургичен, 2 кабинета за преглед и наблюдение на пациенти, противошокова зала, с осигурена апаратура за наблюдение и реанимационни действия.


Телефони:

0886 747 783;
0885 693 767;
0889 114 186

Началник отделение:

Д-р Тихомир Донов

специалист вътрешни болести
Старша медицинска сестра:

Инна Христова