22.07.2024 г.

Отделение по Трансфузионна хематология

Началото на кръводаряването и кръвопреливането във Врачански окръг се поставя през 1948 - 1949 год. от хирурга Д-р Богомил Кунов и медицинската сестра Йонка Ангелова. През 1955 год. се поставя началото на кръвопреработката. Структурата е ръководена от д-р П.Вътковски, а по-късно д-р Б.Цолова. Старша медицинска сестра с най-голям принос за дейността на отделението е Тодорка Бумкалска.

Във връзка с нарасналата дейност през 1975 год. с постановление на Министерство на здравеопазването се преименува в Окръжен Център по трансфузионна хематология.


Телефони: 

0887 518 817;
0884 999 532;
0888 989 843;
0879 440 841

Началник отделение:

Д-р Яна Апостолова

Специалист по "Трансфузионна хематология" и "Вътрешни болести"
Старша медицинска сестра:

Красина Митова