15.06.2024 г.

Отделение по Ушно-носно-гърлени болести

Отделението по Ушно-носно-гърлени болести е едно от най-старите отделения във Врачанската болница. Създадено е в началото като отделение по ушни, носни, гърлени и очни заболявания през 1946 год. със завеждащ отделение д-р Константин Подолешев. Той поставя основите на стационарната ото-рино-ларингологична помощ.

ОУНГБ се състои от стационар с 10 легла с функционално обособен детски сектор и приемно-консултативен кабинет. Разполага с лекарски УНГ кабинет с две работни места, манипулационна, кабинет по аудиология, ендоскопски кабинет. Операционният сектор е с две операционни зали с всички спомагателни помещения и комуникации.

Въведени са съвременни методи за диагностика: аудиология, слухопротезиране, отоневрология, директна бронхо и езофагоскопия, оптична синусоскопия.

Отделението е база за следдипломна квалификация по УНГ болести.


Телефони:

0884 999 551;

0886 404 173;

Д-р Р. Вълчева:

0887 880 069

Началник отделение:

Д-р Веско Василев

Специалност по Оториноларингология
Старша сестра:

Красимира Митрова

магистър по УЗГ