15.06.2024 г.

Отделение по Вътрешни болести

Отделението е правоприемник на разкритото през 1913 год. През 50-те години на ХХ век в отделението се слага началото на научноизследователската и проучвателната дейност на болницата и колектив с ръководител д-р Йото Танчев започва проучване на бъбречната заболеваемост в района.

В настоящия момент Първо вътрешно отделение е с разкрити 30 легла разделени в 3 сектора: ендокринологичен, хематологичен и общотерапевтичен. Отделението е признато за база за обучение по Вътрешни болести.


Телефони:

0884 571 912;

0884 999 537;

0886 404 172

Началник отделение:

Д-р Петко Иванов

Специалист по Вътрешни болести и Ендокринология
Старша медицинска сестра:

Стела Стоянова