15.06.2024 г.

Отделение по Педиатрия

Детско отделение е създадено през 1947 година. От 1951 година отделението се намира на 4-ти етаж на стария корпус на болницата, където се разполага и в настоящия момент. Като старши сестри в отделението са работили: Еленка Павлова, Радка Карамелска, Теменужка Кръстева, Петя Топалска.

Отделението е едно от първите в страната, в което през 1966г. е въведен научен подход при провеждане на парентерална рехидратация и рутинна употреба на параметрите на алкално-киселинното равновесие от д-р Пищиков. През 1989г. е въведена ехографията като рутинно диагностично средство у децата от д-р Цветков. През 1978 година отделението е обявено за най - доброто извън столицата. В отделението са разкрити 20 легла разпределени в 4 сектора: интензивен, вътрешен, кърмачески, ентероколитен и приемно – консултативен кабинет.


Телефони:

0884 999 544;

0886 404 188;

0879 440 865

Началник отделение:

д-р Георги Цветков.

Специалист Детски болести и Детска ревмокардиология, ехография на коремни органи и сърце.
Старша сестра:

Ива Дзипалска