22.07.2024 г.

Централно стерилизационно отделение

На 24.10.1996 година стартира българо-швейцарски проект за изграждане на централна стерилизация.

Със съдействието на община Враца е извършен ремонт на помещенията. Оборудването и обучението на персонала са финансирани от Швейцарския червен кръст.

Новото Централно стерилизационно отделение е открито месец май 1997 год. и разполага с два парни и един газов стерилизатори на фирма „Шерер”.

Отделението обслужва лечебните заведения в града.