22.07.2024 г.

ТЕЛК

През 1968г. се формира ТЕЛК, който работи на функционален принцип, като осъществява експертиза на работоспособността за Врачански окръг. През 1975 г. поради разрастване обема на работа се разкрива обща ТЕЛК към Окръжна болница - Враца с председател д-р Любомир Ангелов и членове д-р Митев-хирург, д-р Готуранов-невролог и д-р Ив.Боров. През 2003г. към състава на Обща ТЕЛК се включва и педиатър.

Като председатели на ТЕЛК са работили: д-р Петър Н. Петров,  д-р Тома Асенов и д-р Петьо Ангелов.


Членове на ТЕЛК:

Д-р Динко Динков - Специалист Хирург

Д-р Милена Иванова - Специалист Вътрешни болести

Д-р Надежда Паскалева - Специалист по Детски болести

Д-р Василка Вълчкова

Д-р Петър Савчев

Д-р Лора Александрова Христова


Телефон:

0884 571 924

Председател на ТЕЛК:

Д-р Лиляна Мишева

Придобита специалност по Неврология
Сътрудник социални дейности:

Валерия Ангелова Каменова